Kvalita

Společnost D PLAST a.s. má od roku 1998 zavedený a certifikovaný Systém řízení kvality dle normy ČSN EN ISO 9001 v aktuálním znění. V květnu 2012 dokončila naše společnost implementaci rozšířených požadavků normy pro automobilový průmysl a byla úspěšně certifikována dle Systému managementu kvality ISO/TS 16949:2009 a od roku 2018 dle IATF 16949.

V červnu 2018 se naše společnost zařadila do programu péče o životní prostředí, a byla certifikována dle ČSN EN ISO 14001.

Pro výrobky, které se dále zpracovávají v potravinářském průmyslu, máme od roku 2010 zavedeny požadavky pro řízení rizik HACCP.

Základem našeho Systému řízení kvality je péče o spokojeného zákazníka, kvalitní služby a výrobky. Naše činnost je a bude vždy zárukou vysoké kvality a v popředí našeho snažení stojí vždy spokojený zákazník. Součástí Systému řízení kvality je ochrana interních investic a projektové řízení, na které klademe zvláštní důraz, stanovením projektového týmu a odpovědností za projekt.

Pro řízení projektů využíváme zkušenosti z automobilového průmyslu, kdy zajišťujeme plnění požadavků zákazníků dle VDA nebo APQP.

V rámci neustálého zlepšování využíváme metod 8D, ISHIKAWA, 5S a motivační program neustálého zlepšování.

Snižování energetické náročnosti, zlepšování energetické účinnosti, využití a spotřeby energie je v dnešní době ve všech oborech jednou z priorit. Proto jsme v naší společnosti zavedli EnMS dle normy ISO 50001.

 

Certifikát ISO 9001 - dle platné normy

Certifikát IATF 16949

Certifikát ISO 14001

Certifikát ISO 50001

Certifikát HACCP

Certifikát PRS Green Label