Odkazy

VOP


ČLENSTVÍ


SPOLUPRÁCE

 • UTB Zlín – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – od r. 2008 smlouva o dlouhodobé spolupráci v oblasti výzkumu, vzdělávání a propagace
 • STU Bratislava – Slovenská technická univerzita v Bratislavě - od r. 2008 smlouva o dlouhodobé spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje a dalších oblastí
 • Compuplast – od r. 2008 smlouva o dlouhodobé spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje

SPONZORING


OCENĚNÍ


PROHLÁŠENÍ O UVEDENÍ OBALU NA TRH

 • Společnost D PLAST a.s. prohlašuje, že veškeré obaly a součásti obalů, ve kterých dodává na trh své produkty, splňují podmínky pro uvádění obalů na trh stanovené §3 a §4 zákona č. 477/2001 Sb. o obalech, týkající se prevence, výskytu těžkých kovů a jiných nebezpečných látek a využití. Prohlášení a Osvědčení EKO-KOM, a.s.


ZÁSADY PRO OCHRANU OZNAMOVATELŮ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ – WHISTLEBLOWING


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Společnost D PLAST a.s., sídlem: U Tescomy 206, 760 01 Zlín, poskytuje svým zákazníkům široké portfolio produktů a služeb. V rámci zajišťování svých činností zpracovává D PLAST a.s. osobní údaje a vůči těmto zpracováním je společnost v postavení správce osobních údajů.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány zejména pro tyto účely:
  • výkon pracovněprávní agendy,
  • výkon smluvní a účetní agendy vůči svým zákazníkům a obchodním partnerům,
  • zabezpečení činnosti společnosti, ochrana osob, majetku a obchodních informací.

Zpracování osobních údajů:

 1. Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) odst. 1:
  • subjekt údajů (fyzická osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány) udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů,
  • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
  • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
  • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.
 2. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není správci uložena zvláštním právním předpisem.
 3. Při zpracování osobních údajů správcem nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
 4. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Tato doba může být prodloužena jen v případě, že to nařizuje právní předpis. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány.
 5. Máte právo:
  • požadovat umožnění přístupu k osobním údajům,
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u D PLAST a.s. jsou nepřesné),
  • požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
  • podat stížnost u dozorového orgánu.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Svá práva vůči D PLAST a.s. ve věci zpracování osobních údajů uplatňujte vyplněním formuláře a zasláním na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


DOTAČNÍ PUBLICITA

 • Centrum pro VaV společnosti D PLAST a.s.
  • Cílem projektu je vybudování centra VaV, ve kterém budeme provádět vlastní VaV za pomocí moderních technologií. Více zde.

 • Inovace pro D PLAST a.s
  • Cílem projektu je aplikovat poznatky zejména vlastního VaV v sériové výrobě.

 • Inovační Voucher - Mikrobiologické analýzy pro D PLAST a.s.
  • Cílem projektu je dokázat, zda směsné polymerní materiály mohou ovlivňovat změnu mikrobiologického složení balených nápojů.

 • Veletržní expozice společnosti D PLAST a.s.
  • Cílem projektu je rozvoj zahraničních trhů a vstup na nové zahraniční trhy.

 • Výstavba fotovoltaické elektrárny na střeše výrobní haly a její napojení na el. síť.
  • Cílem projektu je vybudování FVE na střeše výrobní haly za účelem snížení spotřeby nakupované el. energie.