Vnitřní oznamovací systém společnosti D PLAST a.s.

Ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

 

Společnosti D PLAST a.s. (dále jen „povinný subjekt“) zavedla vnitřní oznamovací systém pro účely podání oznámení o protiprávním jednání ze strany oznamovatelů.

Tento systém je určen výhradně zaměstnancům (tj. osobám, které byť zprostředkovaně, pro povinný subjekt vykonávali nebo vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost) a osobám, které byly nebo jsou v kontaktu s povinným subjektem v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOO“).

 

Způsob podání oznámení

Podání oznámení o možných protiprávních jednání v souladu se ZOO lze těmito způsoby:

  • Prostřednictvím webové aplikace eticka-linka.dplast.cz
  • Ústně v kanceláři příslušné osoby v sídle povinného subjektu, případně v jiném místě dohodnutém s příslušnou osobou; podání ústního oznámení bude oznamovateli umožněno v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal; příslušná osoba ústní podání zapíše do webové aplikace a oznamovatel tento záznam potvrdí svým podpisem

Příslušné osoby

Ve smyslu ustanovení ZOO povinný subjekt jmenoval příslušné osoby, které jsou pověřeny přijímat oznámení:

Irena Vinterová
Tel.: +420 577 610 151
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

a

Tomáš Martinek
Tel.: +420 577 610 115
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Možnost podat oznámení na Ministerstvu spravedlnosti ČR

V případě, že oznamovatel nevyužije výše uvedené kontakty pro podání oznámení, má možnost své oznámení podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému, který zřizuje Ministerstvo spravedlnosti ČR: https://oznamovatel.justice.cz/